Rolf Inge Johansen likar at det er kort veg både til butikkar og natur der han bur.
Rolf Inge Johansen likar at det er kort veg både til butikkar og natur der han bur.

– Det er blitt litt dyrt å bu her, med eigedomsskatt og kommunale avgifter