SOSIALT PÅ TUR. Julegløgg-samling ved gapahuken ved Holtan Damtjønn.
SOSIALT PÅ TUR. Julegløgg-samling ved gapahuken ved Holtan Damtjønn.

På julegløgg-tur med turlaget