enquete stortingdval 2017 
Trude Lindgren (54)
BYTTAR BEITE: Trude Lindgren (58) byttar jobb frå NIRAS til Vestfold Telemark kulturnettverk. arkivfoto.

Byttar frå Grivimoen til Gullbring