PLANLAGT BUSTADFELT: Reguleringsplan for Stadskleiv bustadområde. Her ser ein området med to separate felt og eigen tilkomstveg frå Lundevegen. Kart: Sør Arkitekter
PLANLAGT BUSTADFELT: Reguleringsplan for Stadskleiv bustadområde. Her ser ein området med to separate felt og eigen tilkomstveg frå Lundevegen. Kart: Sør Arkitekter

Diskuterte sprenging av ein kolle