Tor Olav Moen på basar med mor si, Astrid Henny (Slåtta Moen).
Tor Olav Moen på basar med mor si, Astrid Henny (Slåtta Moen).

Sluttbasar på Breskhaug