FRÅ NASJONALBIBLIOTEKET: Midt-Telemark bibliotek er eitt av seks bibliotek i Telemark som har fått pengar av Nasjonalbiblioteket.
FLYTTING: Formannskapet har gjort vedtak om at Midt-Telemark bibliotek skal flytte frå Bankbygget til Gullbring. Det har skapt storm blant mange kulturaktørar. FOTO: Øystein Akselberg

Statlege pengar til Midt-Telemark bibliotek