201210 Innflyttar Mads

Han har selt huset i Danmark og leitar etter draumebustaden i Midt-Telemark.