FORTELJAR OG KOR: Forteljar Helga Samset gav liv til Lucia, den unge kvinna som blei drepen på 300-talet og seinare gjort til helgen. Forteljinga, saman med song frå barnekora, skapte ei stemningsfull Lucia-feiring i Bø kyrkje.
FORTELJAR OG KOR: Forteljar Helga Samset gav liv til Lucia, den unge kvinna som blei drepen på 300-talet og seinare gjort til helgen. Forteljinga, saman med song frå barnekora, skapte ei stemningsfull Lucia-feiring i Bø kyrkje.

Historia om eit drap for 1700 år sidan