NYNORSKTALENT. Artist Daniel Kvammen er med Nynorsk Kultursentrum, Norsk Målungdom og Framtida.no i jakta på unge nynorsktalent som kjem til å prege offentlegheita i åra framover.
NYNORSKTALENT. Artist Daniel Kvammen er med Nynorsk Kultursentrum, Norsk Målungdom og Framtida.no i jakta på unge nynorsktalent som kjem til å prege offentlegheita i åra framover.

Kårar unge nynorsktalent – kven vil me sjå og høyre meir av i framtida?