LITT MEIR FAST: Etter nyttår blir det ei ekstra bussrute med fast avgangstid til Folkestad. Det blir også ei lenger periode om morgonen med faste ruter.
Hentmegbussen Hent meg Hentmeg

FLEIRE KUNDAR:  Fylkeskommunen skriv i rapporten om Hentmeg-bussen at ein hadde fleire passasjerar i Bø enn andre plassar der ein har innført tilsvarande tilbod. Ein meiner Hentmeg-konseptet er dårleg eigna når ein køyrer med ein buss i ein så stor marknad.
KOLLEKTIVTILBODET: Nome og Midt-Telemark IPR vil ha innspel om kollektivtransporten.

Hentmeg held fram, men med nokre endringar