201217-Bo-museum-Lifjollbakken

Lifjøllbakken – den aller største hoppbakken i Bø