Trappar ned. Direktør Karl Gunnar Sanda kan notere seg at forskingsinstituttet på Hellandtunet står fjellstøtt på eigne bein og har ein produksjon og posisjon som aldri før.
Trappar ned. Direktør Karl Gunnar Sanda kan notere seg at forskingsinstituttet på Hellandtunet står fjellstøtt på eigne bein og har ein produksjon og posisjon som aldri før.

Frå sjef til forskar