MÅLET: Ein plass her er er målet til dei øvste på listene. 
UTANFOR KØEN. Stortingspolitiakrane får vaksine, utanfor køen, saman med personell i departement, Høgsterett og nøkkelpersonell i underliggande etatar.
UTSETT FOR ANGREP: Stortinget har vore utsett for dataangrep. No er det klart kvar det kjem ifrå. FOTO: Stortinget

Romjulsquizen: lokale politikarar