201224 Barnepraten Jarand

Jarand (9) spelar fotball og kjører trail på fritida