Eksempel på tiltak: Mobilitetspunkt Bø stasjon. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland med ein leigesykkel på opningsdagen 25. august 2020. Foto: Øystein Akselberg
ER LITT EINIG: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland seier at rånarmiljøet har mange sider ved seg, og at ein ikkje skal slå hardt ned på rånarmiljøet generelt.

Kommunar kan nå søkje om klimasatsmidlar for 2021