HELD OPEN SKULE: Rektor ved Sagavoll folkehøgskole, Kjersti Versto Roheim.
HELD OPEN SKULE: Rektor ved Sagavoll folkehøgskole, Kjersti Versto Roheim.

Sagavoll har starta opp att, med strenge reglar