VAKSINERT: Klara Norendal (88) var den fyrste av tolv bebuarar på Sauherad bygdeheim som torsdag blei vaksinert. Sjukepleiar Mary Sung set vaksinen.
VAKSINERT: Klara Norendal (88) var den fyrste av tolv bebuarar på Sauherad bygdeheim som torsdag blei vaksinert. Sjukepleiar Mary Sung set vaksinen.

Klara (88) fekk fyrste vaksinen på bygdeheimen