KARTLAGDE KVIKKLEIRESONER: NVE har kartlagd i alt 19 soner i Midt-Telemark kommune med tanke på fare for leirskred. Alle ligg under marin grense, som strekkjer seg til maksimum 130-165 meter over havet. Illustrasjon: NVE temakart
KARTLAGDE KVIKKLEIRESONER: NVE har kartlagd i alt 19 soner i Midt-Telemark kommune med tanke på fare for leirskred. Alle ligg under marin grense, som strekkjer seg til maksimum 130-165 meter over havet. Illustrasjon: NVE temakart

Store kvikkleiresoner i Midt-Telemark