Kommunal arealplanlegging. Teknisk etat i Midt-Telemark kommune følgjer opp NVE sitt aktsomheitskart og stiller nødvendige krav i samband med byggje- og inngrepssaker. Her orienterer kommunalsjef Vidar Lofthus i møte i PTN-utvalet. Einingsleiar Aslak Gilde til venstre i bilete. Foto: Øystein Akselberg
Kommunal arealplanlegging. Teknisk etat i Midt-Telemark kommune følgjer opp NVE sitt aktsomheitskart og stiller nødvendige krav i samband med byggje- og inngrepssaker. Her orienterer kommunalsjef Vidar Lofthus i møte i PTN-utvalet. Einingsleiar Aslak Gilde til venstre i bilete. Foto: Øystein Akselberg

– Uheldige inngrep kan få store konsekvensar