PTN-møte: Kommunalsjef Vidar Lofthus orienterte om status for nytt høgdebasseng for drikkevatn og status i utbygging av eit bustadfelt på Svevalia nord..
PTN-møte: Kommunalsjef Vidar Lofthus orienterte om status for nytt høgdebasseng for drikkevatn og status i utbygging av eit bustadfelt på Svevalia nord..

– Uheldige inngrep kan få store konsekvensar