210107-Sett-fra-lufta-Bo-sentrum-med-heradshuset

Nytt heradshus og ny brannstasjon, Bøgata 1958