FORTSATT STRENGE REGLAR. Regjeringa lettar litt på tiltaka for barn og unge, men vidarefører strenge smitteverntiltak. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand
FORTSATT STRENGE REGLAR. Regjeringa lettar litt på tiltaka for barn og unge, men vidarefører strenge smitteverntiltak. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Nytt smittetilfelle registrert laurdag