210107-Bortebuar-Carl-Fritjof-Bergan

– Det ser ikkje spesielt lyst ut for Gullbring dersom kommunen fortset å tvihalde på eigarskapet