STOR LEGOGÅVE. Lærar ved Bø skule, Marie Klever Bøye (t.h.), takkar Monika Slåtta ved Steintøy og Parfymeri for den store legogåva til Bø skule.
STOR LEGOGÅVE. Lærar ved Bø skule, Marie Klever Bøye (t.h.), takkar Monika Slåtta ved Steintøy og Parfymeri for den store legogåva til Bø skule.

Gav bort lego til ein verdi av nesten 30.000 kroner