Det kan vere annleis å sykle på vinterføre enn på barmark. Piggdekk er eit døme på noko man bør skaffe seg. 
Foto: Colourbox
Det kan vere annleis å sykle på vinterføre enn på barmark. Piggdekk er eit døme på noko man bør skaffe seg. Foto: Colourbox

Tenk på dette når det gjeld vintersykling