Studded bicycle tire
Det kan vere annleis å sykle på vinterføre enn på barmark. Piggdekk er eit døme på noko man bør skaffe seg.

Tenk på dette når det gjeld vintersykling