ELDRERÅDET: Eldrerådet etter møtet tysdag, der dei behandla kommuneplanens arealdel. Bak munnbinda finn ein f.v. Halvor Langåsdalen, leiar i Eldrerådet, Johannes Rogdaberg, Oddbjørg Nevestveit, Urban M. Eriksen, sekretær, og Frode Lieungh (H).
ELDRERÅDET: Eldrerådet etter møtet tysdag, der dei behandla kommuneplanens arealdel. Bak munnbinda finn ein f.v. Halvor Langåsdalen, leiar i Eldrerådet, Johannes Rogdaberg, Oddbjørg Nevestveit, Urban M. Eriksen, sekretær, og Frode Lieungh (H).

Vil ha betre planar for kollektivtransport