LANDBRUK MED MEIR: Jorid Vale meiner det er viktig å ta omsyn til at Evju både er ein gard og eit bygdetun. No er det forslag om å endre statusen i arealplanen for kommunen.
LANDBRUK MED MEIR: Jorid Vale meiner det er viktig å ta omsyn til at Evju både er ein gard og eit bygdetun. No er det forslag om å endre statusen i arealplanen for kommunen.

Forslag om reguleringsendring for Evju bygdetun