VIS VARSEMD: Ein bør vera forsiktig kor ein ferdast i fjellet for tida. Snøskredfaren er stor.
VIS VARSEMD: Ein bør vera forsiktig kor ein ferdast i fjellet for tida. Snøskredfaren er stor.

Stor skredfare på Lifjell