FAGERHEIM: Bøgata 87, Fagerheim. Bygget er frå cirka 1920 og har vore i bruk som både restaurant og studenthus dei siste 40 åra. No har bygget fått ny farge.
FAGERHEIM: Bøgata 87, Fagerheim. Bygget er frå cirka 1920 og har vore i bruk som både restaurant og studenthus dei siste 40 åra. No har bygget fått ny farge. FOTO: Øystein Akselberg

Nye eigarar av Fagerheim