NULL SMITTE: Det er 104 kommunar, av 356, som per 15. april ikkje har registrert koronasmitte. Rangert etter innbyggjartal er Midt-Telemark nummer tre i heile Noreg på denne lista.
OPPHEVAR FELLES RÅD. Soneinndelinga og dei sameinte koronaråda for Vestfold og Telemark vart oppheva frå i dag

Opphevar soneinndeling for korona-råd