Ei verksemd i kommunen har fått tilskot frå regjeringa