GANGBRU PÅ GVARV: Gang- og sykkelvegen skal krysse jernbanelina parallelt med bilbrua nedanfor Sagavoll folkehøgskole på Gvarv. Teikninga viser brua og korleis vegen går vidare i retning Bø. Illustrasjon: Norconsult i Kristiansand
GANGBRU PÅ GVARV: Gang- og sykkelvegen skal krysse jernbanelina parallelt med bilbrua nedanfor Sagavoll folkehøgskole på Gvarv. Teikninga viser brua og korleis vegen går vidare i retning Bø. Illustrasjon: Norconsult i Kristiansand

Snart byggjeklart for ein etterlengta gang- og sykkelveg