Har skrive brev. Gisle Espedalen har sendt svarbrev til IMDI om mottak av flyktningar.
TILSETT: Gisle Bonna Espedalen har fått seg ny jobb.

Kommunen kan ta imot 16 flyktningar