Folkestad skuøe rektor Bente Thomessen FAU-leiar Torbjørn Blichfeldt Dyrland
Må også spare: – Målet er at det skal kjennast som ein lettare kvardag, sjølv med med mindre bemanning, seier Thomassen. Ho seier at ein også må spare ved Folkestad skule. FAU-leiar Torbjørn Blichfeldt Dyrland er positiv til omorganiseringa.

Ny organisering på Folkestad skule