KJøpesenterlandet bok kjøpesenterbygda Bøgata 
Sønstrebøtunet
BØGATA: Bø ønskjer å vere eit regionsenter. Kanskje nokon har innspeø til regjeringa om kva som trengst.

Innspel om kraftsenter