Olav Solberg professor USN essay balladar Harpe og sverd
SPENNANDE: Kunstballadane er eit av tema Olav Solberg skriv om i essaysamlinga «Harpe og sverd». Han fortel at nokre av desse har blitt til skillingsviser.

Skriv historier om balladane våre