Prestevju elve ved gang- og sykkevegen langs riksveg 36 rv 36. dammar i elva skulle mudrast.
DAM INNI SKOGEN: Prestevju ved riksveg 36 går gjennom fleire dammar. Dei er no ganske igjengrodde.

Reinsedammar har grodd att