Forslag til nytt bustadområde. Dette er foreslått som uting av bustadområdet i Breisås sør. Illustrasjon: utklypp frå dokument for kommuneplan.
Forslag til nytt bustadområde. Dette er foreslått som uting av bustadområdet i Breisås sør. Illustrasjon: utklypp frå dokument for kommuneplan.

Breisåsutbygging er ikkje skrota – fortsatt på planen