Pilodden frå mange år tilbake blei funne på Høystul, ikkje langt frå Stavsholtmyrane.
Pilodden frå mange år tilbake blei funne på Høystul, ikkje langt frå Stavsholtmyrane.

Den fyrste bøheringen