Bø mek 
BøMek avvikla 
Grivimoen
TYNNPLATEBEDRIFT: BøMek har vore ei tynnplatebedrift som laga produkt til norsk industri.

36 år gammalt firma lagt ned