STØTTE TIL TRANSPORTØRAR: Arve Høiberg (A), leiar i hovedutval for samferdsel i fylket, er glad for at fylkeskommunen kan støtte minibuss- og taxinæringa i fylket. Næringa er hardt ramma økonomisk av pandemi og nedstenging.
STØTTE TIL TRANSPORTØRAR: Arve Høiberg (A), leiar i hovedutval for samferdsel i fylket, er glad for at fylkeskommunen kan støtte minibuss- og taxinæringa i fylket. Næringa er hardt ramma økonomisk av pandemi og nedstenging.

Fylket vil dekke delar av inntektstapet til taxi og minibuss