MANGE SLIKE I NORSKE HAGAR. Svarttrost overvintrar i aukande grad i Noreg, spesielt på Vestlandet.
MANGE SLIKE I NORSKE HAGAR. Svarttrost overvintrar i aukande grad i Noreg, spesielt på Vestlandet.

I helga kan du telje fuglar i hagen din