Omkøyringsveg for Lundevegen. Langs Norheimvegen.
FYLKESVEG: Fylkesveg 3318 mellom Eikja og Engrav. FOTO: Bø blad, arkiv

Varslar telerestriksjonar på vegane