PÅSETT: Den Gode Nabo brann 9. mars 2018. Brannen var påsett. No hamnar rekninga i retten.

PÅSETT: Den Gode Nabo brann 9. mars 2018. Brannen var påsett. Biletet har relevans til eit av spørsmåla i laurdagsquizen.
PÅTENT: Saka handlar om brannskadeoppgjer etter brannen i Bøgata 70, det gule huset som var bygd sama med restauranten Den Gode Nabo og delvis brukt av denne.

Stemner Midt-Telemark kommune for retten