Stine Benjaminsen Nygård lensmann konstituert lensmann Midt-Telemark
politihuset Brenna
FUNGERER ETTER INTENSJONANE: Lensmann Stine Benjaminsen Nygård tykkjer det nye politihuset fungerer etter intensjonane. Politiet sparer blant anna tid ved å ha ein oppmøteplass. Det er «dropp inn» to dagar i veka, men ope etter avtale elles òg.

Koronatørke for politiet i fjor