Måleriet viser Olav Evju. Det er laga av bygdekunstnaren John Lindheim.
Måleriet viser Olav Evju. Det er laga av bygdekunstnaren John Lindheim.

Felespelaren Olav Evju (1898 – 1989)