KVINNER I BALLADANE: Sigrid Aksnes Stykket har fordjupa seg i kvinner i gamle balladar. Det har blitt til boka «Ho sette seg sjav te styre. Kvinneframstilling i balladar gjennom tid og rom».
Sigrid Aksnes Stykket er fast spaltist i Bø blad. FOTO: Gro Birgitte Røiland

The Times They Are a-Changing