TRENG VEDLIKEHALD: Mange fylkesvegar treng vedlikehald. Bildet viser fylkesveg 3328 langs Seljordsvannet på vestsida, frå Seljord til Sanda i Bø, i vårløysinga i 2020.
TRENG VEDLIKEHALD: Mange fylkesvegar treng vedlikehald. Bildet viser fylkesveg 3328 langs Seljordsvannet på vestsida, frå Seljord til Sanda i Bø, i vårløysinga i 2020. FOTO: Tor Arvid A. Gundersen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

475 millionar kroner til veg og rassikring