Fylkesveg 3328 langs Seljordsvannet på mosesida, vestsida, fra Seljord til Sana i Bø.
Teleskader i vårløsningen 2020
(Dette er samtidig med at veien er omkjøringsvei under arbeidet som pågå langs rv. 36
TRENG VEDLIKEHALD: Mange fylkesvegar treng vedlikehald. Bildet viser fylkesveg 3328 langs Seljordsvannet på vestsida, frå Seljord til Sanda i Bø, i vårløysinga i 2020.

475 millionar kroner til veg og rassikring