Boligfelt Breisås 1 (kartutsnitt fra kommunen).
Boligfelt Breisås 1 (kartutsnitt fra kommunen).

– Desse karta bør ein studere når ein diskuterer utbygging i Breisås