210211 Tråvhest på grensa Midt-Telemark kommune vinter_foto Privat

Heilt på grensa