Landskappleiken 2019
I PÅVENTE AV LANDSKAPPLEIKEN: Folkorg oppmodar til å dra igang lokale arrangement for å halde aktiviteten oppe. Her dansar Ingebjørg Bratheim Bø og Ola Narverud på Landskappleiken i 2019.

Oppmodar til spel og dans